Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Ziel

Показано 1-5 з 5 записів.
Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Ziel

Ziel B1+

Hueber
Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Ziel

Ziel B2/1

Hueber
Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Ziel

Ziel B2/2

Hueber
Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Ziel

Ziel C1/1

Hueber
Німецька » Підручники для студентів та дорослих » Ziel

Ziel C1/2

Hueber

Видавництво: Hueber

Від B1+ до C1
Автори: Roland Fischer, Anja Schüman, Sandra Evans, Rosa-Maria Dallapiazza, Angela Kilimann, Maresa Winkler
Кількість рівнів: 5
Вік: підлітки, дорослі
Компоненти:
Основні для студента:
Підручник (Kursbuch)
Робочий зошит (Arbeitsbuch) mit Lerner Audio-CD/CD-ROM
Для вчителя:
Книга для вчителя частина (Lehrerhandbuch)
Відповіді до зошита (Ziel B1+ Arbeitsbuch – Lösungen)
Аудіо-диски для роботи в класі (CDs)
Інтерактивний комп'ютерний диск (CD-ROM Übungsblätter per Mausklic)
Інтерактивний відео-диск (DVD) mit Arbeitsblättern

Новий мультимедійний підручник з німецької мови для рівнів В1+, В2 та С1, призначений для молоді та дорослих, які навчаються в різних закладах (гімназіях, університетах, інститутах, академіях, курсах з
іноземних мов) і хочуть поглибити власні знання. Підручник складається з 5-ти книг, рівні В2 та С1 поділені на дві книги, для рівня В1+ передбачена одна книга. Після закінчення кожного рівня можна складати відповідний екзамен, адже підручник містить завдання, які цілеспрямовано готують до іспиту. Кожен том складається з восьми уроків та містить завдання, які спрямовані на врахування індивідуальних особливостей кожного студента, та надають можливість вивчати мову самостійно без допомоги викладача. Кожен урок охоплює сім розділених сторінок з основним матеріалом та три сторінки з граматикою, мовними виразами, навчальними стратегіями. В кінці кожного уроку є фотосторінка з пропозицією проекту за власним вибором та бажаннями. Книга ґрунтується на комунікативній методиці, тому всі завдання носять комунікативний характер й розвивають мовну компетенцію. Урок поділений на окремі частини в залежності від матеріалу, який вивчається: граматика, лексика, фонетика тощо. Всі тексти автентичні та неадаптовані. Записи для аудіювання взяті з реального життя, щоб наблизити студентів до різних життєвих ситуацій та навчити їх відповідно на них реагувати. Робочий зошит складається із завдань, які безпосередньо пов'язані з підручником. Всі завдання поділені за типом кольорами — для поглиблення, актуалізації попередньо засвоєних знань, тренування навчального матеріалу тощо. Тренуються такі мовні сфери: лексика, граматика, побудова речень, текстів, читання текстів, фонетика, правопис. До робочого зошиту додається інтегрований диск, який окрім аудіотекстів до зошита і вправ на тренування вимови містить лексику до кожного уроку, граматику, мовне портфоліо та краєзнавчу інформацію.
До рівня В2 (частин В2/1 та В2/2) пропонується DVD mit Arbeitsblättern, на диску Ви знайдете 25 фільмів, тривалістю до 5 хвилин, до кожного фільму розроблені дидактичні матеріали у вигляді робочих листів для роздрукування у форматі PDF. Теми фільмів відповідають темам у підручнику, що сприяє повторенню матеріалу, активізації та закріпленню. ZIEL „Extra-CD-ROM" до рівня В2 (частин В2/1 та В2/2) - диск з додатковими інтерактивними вправами, які сприяють самостійному вивченню нового матеріалу без допомоги викладача.
До кожного уроку розроблені вправи для аудіювання, читання, збагачення лексичного запасу та тренування граматичних явищ, а також передбачені самоперевірка і самооцінювання. Містить багато інформативних завдань для засвоєння країнознавчого матеріалу. Ziel "Interaktives Lehrerhandbuch - DVD-ROM" до рівня В2 (частина В2/1) - інтерактивна та орієнтована на користувача книга для вчителя на DVD-ROM полегшує
підготовку до занять і охоплює значно більше матеріалу за звичайну книгу для вчителя. Викладач має доступ не лише до змісту підручника та супровідних матеріалів, за допомогою зручних інструментів вони можуть
також використовувати дидактичну та методичну інформацію для особливо ефективного планування занять.
DVD містить методичну інформацію до усіх завдань і вправ в підручнику, план уроку до кожного розділу для швидкої та легкої підготовки, всі аудіо тексти (підручник і робочий зошит), численні листи для копіювання з тестами, диктантами, текстами для читання, словник, генератор вправ, щоб допомогти вам в створенні нових вправ.
Відвідайте Online-презентацію (Вебінар) підручника „Ziel", який проводить методист видавництва Hueber пані Anne Robert, і дізнайтеся більше про структуру підручника, його концепцію, про додаткові матеріали та отримайте багато методичних порад і вказівок, просто зараз!