Іспанська » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Іспанська мова

Показано 1-4 з 4 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Іспанська мова для початківців. (4-те видання)"

Автор(и): Серебрянська А. О.
ISBN: 9789663826837
Видавництво: НОВА КНИГА

Даний підручник призначається для україномовних студентів філологічних вузів, які починають вивчати іспанську мову з нуля, і відповідає програмі першого року навчання іспанській мові для мовних спеціальностей. Він може бути використаний в університетах, на курсах іноземних мов, а також може бути корисним для тих, хто хоче розширити свої знання з іспанської мови. Мета посібника — виробити у студентів навички вільного спілкування, сприйняття неспеціалізованого мовлення на слух і читання текстів різної складності. До підручника додаються диски з аудіозаписами, які озвучені дикторами різних провінцій Іспанії. Деякі діалоги взяті з лінгафонних курсів: “Atope”, “Cursointensivo de espanol para extranjeros”, оксфордський лінгафонний курс, “Sintesis” тощо.

220.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Мозаїка: іспанська мова в історичному та культурному контексті країни (ісп)"

Автор(и): Криворчук І. О.
ISBN: 9789663823621
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник призначений для завершального етапу вивчення іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі і в цьому сенсі є першою спробою у вітчизняній практиці. Посібник побудований на автентичних текстах країнознавчого характеру, які супроводжуються моделлю лексико-граматичного аналізу та великою кількістю вправ, що забезпечують систематизацію та поглиблення знань, набутих студентами за попередні роки навчання. Зміст та методичне забезпечення посібника орієнтовані на формування культури іспанського мовлення.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Мозаїка: іспанська мова у творах майстрів оповідання (ісп)"

Автор(и): Криворчук І. О.
ISBN: 9789663823614
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник адресований студентам останнього етапу навчання іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Це антологія коротких оповідань іспанських письменників, обмежена часовим простором двадцятого століття. Оповідання подаються на фоні історичних подій, що мали місце в Іспанії, і супроводжуються стислою характеристикою індивідуального стилю кожного автора та вправами, орієнтованими на розуміння глибинного змісту твору, а також на розвиток культури іспанського мовлення.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Підручник з перекладознавства. MANUAL DE TRADUCTOLOGIA (ісп)"

Автор(и): Верба Г. Г., Гетьман З. О.
ISBN: 9789663823867
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник складається з чотирьох розділів, які охоплюють загальні постулати перекладознавства, короткий нарис з історії перекладознавства з огляду на перекладознавчі традиції України та Іспанії, теоритичні узагальнення щодо наявних методів та техніки перекладу лексичних одиніць та граматичних конструкцій. Теоретичні положення як загальної теорії перекладу, так і часткової ілюструються іспанською мовою як іноземною та українською мовою як рідною. Теоретичний та ілюстративний матеріал може використовуватися при вивченні двох базових курсів програми підготовки перекладачів у вишах України: “Теорія перекладу” та “Вступ до перекладознавства”. Підручник призначено для студентів перекладацьких та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Він також може бути корисним для перекладачів-практиків, які працюють з парою мов іспанська та українська.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-