Французька

Французька » Граматика, лексика, фонетика, орфорграфія, письмо » Mise en pratique » Mise en pratique grammaire

Показано 1-3 з 3 записів.
Товарів: 2
Французька » Граматика, лексика, фонетика, орфорграфія, письмо » Mise en pratique » Mise en pratique grammaire

Mise en pratique Grammaire - Débutant

Hachette
Товарів: 2
Товарів: 2
Французька » Граматика, лексика, фонетика, орфорграфія, письмо » Mise en pratique » Mise en pratique grammaire

Mise en pratique Grammaire - Intermédiaire

Hachette
Товарів: 2
Товарів: 2
Французька » Граматика, лексика, фонетика, орфорграфія, письмо » Mise en pratique » Mise en pratique grammaire

Mise en pratique Grammaire - Avancé

Hachette
Товарів: 2

Серія Mise en pratique пропонує методику «Граматичні вправи в контексті» / Les Exercices de grammaire en contexte (рівні débutant, intermédiaire, avancé).
Вона призначена для дорослих та підлітків, що вивчають французьку мову під керівництвом викладача або самостійно.

Вправи в контексті обов’язково несуть функціональне навантаження, що дозволяє безпосереднє використання у комунікативній ситуації (у формі рольової гри, наприклад). Лексика до граматичних вправ систематично повторюється, що дає можливість запам’ятати базові слова та вирази цього рівня.

Книга рівня débutant може бути використана на початковому етапі навчання та відповідає рівню А1.

15 розділів книги охоплюють наступний навчальний матеріал:

 1. Дієслово, зворот il est / c’est...
 2. Présent (теперішній час дієслів I, II, III групи, займенникових дієслів, модальних дієслів devoir, savoir, pouvoir, vouloir)
 3. Питальне речення (питальний зворот Est-ce que, питальні слова, 3 способи поставити питання)
 4. Заперечне речення (pas, rien, personne)
 5. Способи вираження часу
 6. Способи вираження місця
 7. Іменник та артикль
 8. Вказівні та присвійні займенники
 9. Якісні прикметники
 10. Ступені порівняння
 11. Частковий артикль
 12. Додатки (прямий, непрямий)
 13. Відносні займенники qui, que
 14. Futur proche
 15. Passé composé


В кожному розділі містяться узагальнюючі таблиці-пам’ятки (aide-mémoire), що покликані нагадувати граматичний матеріал. В кінці розділу надається підсумковий тест (bilan).

П’ять контрольних робіт зі вправами (évaluations) в кінці книги дозволяють виміряти ступінь засвоєння матеріалу.
В кінці книги надаються два покажчики: за назвами граматичних тем та за функціональними навичками (вміння називати речі або дії, порівнювати, вказувати тощо).
В окремій книжечці надаються ключі до вправ.

Книга рівня intermédiaire призначена для тих, хто продовжує вивчати французьку мову, та включає матеріал від рівня А1 (Découverte) до рівня А2 (Survie).

Книга рівня avancé призначена для тих, хто продовжує вивчати французьку мову, та включає матеріал від рівня А2 (Survie) до рівня B1 (Seuil).