Французька » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Французька мова

Показано 1-5 з 5 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Усний переклад: теорія, вправи, тексти"

Автор(и): Максименко О. В.
ISBN: 9789663821368
Видавництво: НОВА КНИГА

Даний навчальний посібник створено на основі курсу усного перекладу, який викладається протягом десяти років на кафедрі теорії і практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Посібник розрахований на студентів IV–V курсів перекладацьких відділень ВНЗ, зокрема, на тих, хто спеціалізується з усного перекладу. Навчальний посібник складається із трьох розділів: теорії усного перекладу, вправ для тренінгу усних перекладачів і текстів із завданнями для послідовного, усно-зорового і синхронного перекладу.

55.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Теорія і практика перекладу: французька мова."

Автор(и): Рабош Г. М.
ISBN: 9789663826813
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник передбачає розвиток навиків усного та письмового перекладів, ви- вчення стилістичних особливостей французької публіцистики, а також ознайом- лення та засвоєння суспільно-політичної, економічної та правової термінології французької мови, вивчення зворотів газетної та офіційно-ділової мови. Посібник являє собою систематичний курс перекладу, в якому текстовий ма- теріал супроводжується коментарями та вправами. У посібнику подаються чис- ленні еквіваленти найвживаніших термінів, притаманні фаховій літературі. Кожний урок включає зразки офіційно-ділового стилю, інформаційні статті, а також коментарі, вправи і глосарій. Посібник призначений для студентів факультетів міжнародних відносин. Може бути використаний для широкого загалу читачів, які мають базові знання з французької мови.

175.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія французької мови (фр)"

Автор(и): Морошкіна Г. Ф.
ISBN: 9789663823430
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник з фундаментального курсу "Історія французької мови" містить унікальні матеріали зарубіжних лінгвістів-романістів, що віддзеркалюють розвиток французької мови та цивілізації у детальній інтерпретації. Стародавні тексти, запропоновані для читання, супроводжуються перекладом на сучасну французьку мову, що дозволяє порівняти різні стани французької мови протягом століть. Даний навчальний посібник призначений для індивідуальної роботи студентів факультетів іноземної філології, які навчаються за кредитно-модульною системою.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з країнознавчим матеріалом

"Лінгвокраїнознавство франкомовних країн. (фр)"

Автор(и): Михайлова О. Г.
ISBN: 9789663821672
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства франкомовних країн охоплює весь курс лінгвокраїнознавства франкомовних країн, за темами, передбаченими програмою. Тематичні тексти, передтекстові та післятекстові завдання, завдання для самостійної роботи та підсумкові тести за темами дозволяють засвоїти у повному обсязі матеріал курсу. Посібник призначений для курсантів та студентів напряму підготовки "Філологія", спеціальності "Переклад", які вивчають французьку мову.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Нариси з порівняльної стилістики французької мови. (фр)"

Автор(и): Алексєєв А. Я.
ISBN: 9789663822938
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник “Essal de stylistigue contrastive” повністю відповідає вимогам навчальної програми Міністерства освіти і науки України з курсу “Стилістика французької мови” для студентів факультетів іноземних мов та з курсу “Порівняльна стилістика” для студентів перекладацьких факультетів університетів. В ньому викладаються загальні проблеми сучасної стилістики як окремої лінгвістичної дисципліни, розглядаються її матеріальні ресурси і експресивні мовні засоби, аналізуються основні функціональні стилі французької, англійської, іспанської, української та російської мов у зіставному аспекті із застосуванням традиційних і новітніх методів стилістичного аналізу. Багатий практичний ілюстративний матеріал посібника може бути корисний для поглибленого вивчення французької мови.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-