Англійська

Англійська » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Англійська мова » Посібники з теоретичної та практичної граматики

Показано 1-22 з 22 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Посібник з граматичної практики

"Довідник з граматики англійської мови (з вправами)"

Автор(и): Верба Г. В., Верба Г. Г., Верба Л. Г.
ISBN: 9789663824949

Посібник висвітлює основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди та розуміння текстів. Для закріплення теоретичного матеріалу розроблено систему вправ, які тематично відповідають матеріалам підручників англійської мови для старших класів. призначений для учнів шкіл усіх типів, абітурієнтів, студентів вузів та усіх, хто вивчає англійську мову.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Теоретичний довідник з граматики

"Контрастивна граматика англійської та української мов. (3-тє видання)"

Автор(и): Карамишева І. Д.
ISBN: 9789663826219

Посібник за змістом відповідає вимогам програми з дисципліни “Контрастивна граматика англійської та української мов”. Містить тлумачення основних теоретичних понять контрастивної лінгвістики загалом і контрастивної граматики зокрема. Описана методика контрастивних досліджень та висвітлені найважливіші спільні й відмінні риси морфологічного та синтаксичного рівнів англійської та української мов. Кожен розділ посібника закінчується контрольними питаннями для визначення рівня засвоєння опрацьованого теоретичного матеріалу. Низка вправ забезпечує можливість удосконалити набуті теоретичні знання на практичних заняттях та самостійно. Призначений для студентів базового напряму “Філологія” спеціальностей “Прикладна лінгвістика”, Переклад (англійська мова)”, “Мова та література(англійська)”, а також може зацікавити викладачів англійської мови вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів та перекладачів.

185.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Теоретичний довідник з граматики

"Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови (англ)"

Автор(и): Алєксєєва І. О.
ISBN: 9789663820491

Мета теоретичного курсу полягає в ознайомленні студентів з основними принципами та особливостями морфологічної та синтаксичної будови сучасної англійської мови. Лінгвістичні проблеми, висвітлені в цьому виданні, входять до кола питань теоретичної граматики англійської мови, які передбачаються програмою четвертого курсу спеціальних факультетів.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика (Getting along with English Grammar). Частина 1. Артиклі, іменники, займенники та сполучники, прикметники, прислівники"

Автор(и): Зарума О. Р.
ISBN: 9789663824833

Перша частина посібника з практичної граматики англійської мови “Grammar Practice” містить комплекс вправ морфологічного циклу, які охоплюють значний пласт граматичних, лексико-семантичних та функціональних особливостей іменників, артиклів, займенників, сполучників, прикметників та прислівників. Посібник може бути корисним для студентів мовних та немовних факультетів вищих закладів освіти, фахівців, які прагнуть заповнити прогалини у знанні граматики англійської мови, а також для всіх, хто бажає підвищити та удосконалити рівень володіння англійською мовою.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс (укр/англ)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663820514

Посібник охоплює практично всю граматичну систему англійської мови, засвоєння якої передбачено програмою навчання на рівні немовних факультетів вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови, і ґрунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс вправ, що включає як одномовні, так і перекладні вправи, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника під час аудиторних занять та при роботі вдома. Для студентів немовних факультетів вищих закладів освіти, студентів мовних факультетів що вивчають англійську мову як другу іноземну, учнів середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови, фахівців, які прагнуть вдосконалити англомовні граматичні навички, а також для всіх, хто бажає підвищити власний рівень володіння англійською мовою.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика англійської мови з вправами. 1-й том (англ)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9668609050

Перший том посібника охоплює розділи англійської граматики (речення, іменник, прикметник, прислівник, займенник, категорія кількості, прийменник, система часу та способу дієслова), засвоєння яких передбачено програмою навчання на рівні факультетів іноземної філології, і ґрунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс вправ, що включає як одномовні, так і перекладні вправи, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника та розвитку граматичних навичок під час аудиторних занять та при роботі вдома. Для студентів вищих закладів освіти, що спеціалізуються у галузі іноземної філології.

140.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика англійської мови з вправами. 2-й том (2-ге видання)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663826493

Посібник охоплює практично всю граматичну систему англійської мови, засвоєння якої передбачено програмою навчання на рівні факультетів іноземної філолгії, і ґрунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс вправ, що включає як одномовні, так і перекладені вправи, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника та розвитку перекладацьких навичок під час аудіторних занять та при роботі вдома. Для студентів вищих закладів освіти, що спеціалізуються у галузі іноземної філології; фахівців, які прагнуть вдосконалити англомовні граматичні навички, а також для всіх, хто бажає підвищити власний рівень володіння англійською мовою.

140.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика англійської мови. Книга 1 (2-ге видання)"

Автор(и): Сітко А. В.
ISBN: 9789663827162

Посібник містить основні теоретичні відомості з морфології англійської мови, систему вправ на закріплення вивчених граматичних структур та тести для навчання практичної граматики студентів I–IV курсів, напряму підготовки 6.020303. “Філологія”, спеціальності “Переклад” вищих навчальних закладів. Особливу увагу приділено нестандартним випадкам вживання окремих частин мови та часових форм дієслова. Посібник розрахований на філологів, перекладачів, учителів та учнів спеціалізованих мовних шкіл, гімназій і на слухачів інтенсивних курсів вивчення іноземних мов.

335.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з граматичної практики

"Практична граматика англійської мови. Книга 2. (2-ге видання)"

Автор(и): Сітко А. В.
ISBN: 9789663827179

Посібник містить основні теоретичні відомості з морфології англійської мови, систему вправ на закріплення вивчених граматичних структур та тести для навчання практичної граматики студентів I—IV курсів,напряму підготовки 6.020303. “Філологія”, спеціальності “Переклад” вищих навчальних закладів. Особливу увагу приділено нестандартним випадкам вживання окремих частин мови та часових форм дієслова. Посібник розрахований на філологів, перекладачів, учителів та учнів спеціалізованих мовних шкіл, ліцеїв, гімназій і на слухачів інтенсивних курсів вивчення іноземних мов.

275.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Теоретичний довідник з граматики

"Теоретична граматика сучасної англійської мови (англ/укр)"

Автор(и): Харитонов І. К.
ISBN: 9789663821719

Цей посібник з теоретичної граматики складається з двох книг: для студентів денного відділення і студентів-заочників. Він самодостатній і спрямований на активізацію самостійної роботи студентів, розвиток у них умінь і навичок самостійного критичного аналізу теоретичної літератури з граматики, творчої самостійності і незалежності суджень (міркувань). До посібника додаються оригінальні схеми, які є наочним узагальненням деяких теоретичних положень. Вони будуть сприяти кращому засвоюванню та запам'ятовуванню матеріалу.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Типові проблеми англійського слововживання. Common English Usage Problems (англ/укр)"

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663823966

Навчально-методичний комплекс складається з чотирьох частин: пояснення вживання слів, вправ, індексу та ключів. Чітко проілюстровані пояснення труднощів із вживанням певних слів англійської мови, добре розроблена система вправ з ключами сприяють запобіганню найбільш типових помилок студентів в іноземному мовленні. Навчально-методичний комплекс розрахований на широке коло читачів. Він призначений для студентів перекладацьких відділень та філологічних факультетів університетів, аспірантів, усіх, хто вивчає англійську мову.

110.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Брошура з відповідями

"Типові проблеми англійського слововживання. Ключі. (англ/укр)"

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663823973

Навчально-методичний комплекс складається з чотирьох частин: пояснення вживання слів, вправ, індексу та ключів. Чітко проілюстровані пояснення труднощів із вжмванням певних слів англійської мови, добре розроблена система вправ з ключами сприяють запобіганню найбільш типових помилок студентів в іноземному мовленні. Навчально-методичний комплекс розрахований на широке коло читачів. Він призначений для студентів перекладацьких відділень та філологічних факультетів університетів, аспірантів, усіх, хто вивчає англійську мову.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Фразові дієслова (англ/укр)"

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663821832

У сучасній англійській мові кількість фразових дієслів безупинно зростало з початку новоангліканського періоду й продовжує рости. Поряд із збільшенням числа, росте й частота їхнього використання. Це свідчить про те, що вони виконують важливу лексичну функцію, завдяки більшій стислості й у той же час більшої виразності. Фразові дієслова широко використаються не тільки в розмовній англійській мові. Багато з таких дієслів стали невід'ємною частиною мови газет, юриспруденції та економіки. Деякі фразові вживаються частіше, ніж "прості" дієслова, які є їхніми синонімами. Уживання фразових дієслів характерно й для офіційно-ділового стилю, а саме юридичних та економічних документів і статей. Без знання фразових дієслів неможливо зрозуміти мову носіїв мови та іноземців, які спілкуються іноземною мовою, саме тому ми вирішили присвятили окремий навчальний посібник вивченню фразових дієслів.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Брошура з відповідями

"Фразові дієслова. Ключі. (англ/укр)"

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663821849

У сучасній англійській мові кількість фразових дієслів безупинно зростало з початку новоангліканського періоду й продовжує рости. Поряд із збільшенням числа, росте й частота їхнього використання. Це свідчить про те, що вони виконують важливу лексичну функцію, завдяки більшій стислості й у той же час більшої виразності. Фразові дієслова широко використаються не тільки в розмовній англійській мові. Багато з таких дієслів стали невід'ємною частиною мови газет, юриспруденції та економіки. Деякі фразові вживаються частіше, ніж "прості" дієслова, які є їхніми синонімами. Уживання фразових дієслів характерно й для офіційно-ділового стилю, а саме юридичних та економічних документів і статей. Без знання фразових дієслів неможливо зрозуміти мову носіїв мови та іноземців, які спілкуються іноземною мовою, саме тому ми вирішили присвятили окремий навчальний посібник вивченню фразових дієслів.

40.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Пригоди в ущелині Пенкадер. Посібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів (англ/укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9667890546

Посібник охоплює всю систему англійських прийменників, включаючи більше 800 значень фразових дієслів, і грунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс різноманітних циклічних вправ, побудований за принципами проблемного навчання, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника під час аудиторних занять, а наявність ключів до переважної більшості вправ забезпечує надійний самоконтроль при роботі вдома.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Прийменники та прийменникові сполучення"

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663825304

Навчальний посібник знайомить із найбільш уживаними в англійській мові прийменниками та фразами з прийменниками і розрахований на студентів мовних університетів. Він також може бути використаний студентами немовних ВНЗ, учнями та відвідувачами курсів.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Прийменники та прийменникові словосполучення. Ключі до вправ"

Автор(и): Драб Н. Л.
ISBN: 9789663825311
60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми. Частина 1. Фразові дієслова (англ)"

Автор(и): Бабелюк О. А., Коляса О. В.
ISBN: 9789663824321

Підручник призначений для тренування та контролю знань з практики усного та писемного англійського мовлення студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних та мовних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. У підручнику містяться короткі анотації щодо лексичних особливостей вживання найбільш поширених фразових дієслів та синонімів сучасної англійської мови, які супроводжуються низкою вправ і тестів для закріплення вивченого матеріалу. У підручнику реалізовано комплексний підхід до пояснення словникових та контекстуальних значень синонімів, систематизовано найновіші граматичні сполучення фразових дієслів, використано інноваційні практики засвоєння мовного матеріалу. Методика викладу матеріалу, запропоновані вправи та тести відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate та Advanced (бакалавр та магістр). Подаються також індивідуальні навчально-дослідні та практичні завдання, спрямовані на формування вмінь у студентів моделювати та відтворювати різні комунікативні ситуації. Адресований студентам-філологам, корисним буде вчителям англійської мови, учням старших класів, усім, хто прагне оволодіти сучасною англійською мовою.

90.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Практика усного та писемного англ.мовлення: фразові дієслова та синоніми. Частина 1. Фразові дієслова. Книга для викладача."

Автор(и): Бабелюк О. А., Коляса О. В.
ISBN: 9789663824345

Книга для викладача призначена для контролю знань з практики усного та писемного англійського мовлення студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних та мовних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. У книзі для викладача містяться тести на вживання найбільш поширених фразових дієслів сучасної англійської мови та ключі до вправ. Запропоновані вправи та тести відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate ta Advanced (бакалавр та магістр). Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють з підручником “Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми. Ч.1. Фразові дієслова”.

30.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Частина 2"

Автор(и): Бабелюк О. А., Коляса О. В.
ISBN: 9789663824420

Підручник призначений для тренування та контролю знань з практики усного та писемного англійського мовлення студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних та мовних вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації. Він передбачає максимальне засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу щляхом цілеспрямованого закріплення й удосконалення мовних навиків вживання синонімічних рядів та фразеологічних одиниць і служить завданню підготувати студентів до введення вказаних навиків у непідготовлене мовлення. У підручнику подаються практичні завдання, спрямовані на формування вмінь у студентів моделювати та відтворювати різні комунікативні ситуації з використанням відповідних синонімів та фразеологічних одиниць. Методика викладу матеріалу, запропоновані вправи та тексти відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate та Advanced (бакалавр та магістр).

140.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Частина 2. Книга для викладача."

Автор(и): Бабелюк О. А., Коляса О. В.
ISBN: 9789663824710

Книга для викладача призначена для контролю знань з практики усного та писемного англійського мовлення студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних та мовних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. У книзі для викладача містяться тести на вживання найбільш поширених фразеологічних одиниць сучасної англійської мови та ключі до вправ. Запропоновані вправи та тести відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate та Advanced (бакалавр та магістр). Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють з підручником “Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч.2. Фразеологічні одиниці.”

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Теоретичний довідник з граматики

"Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови (з вправами)"

Автор(и): Ніконова В. Г.
ISBN: 9789663826936

Навчальний посібник є спробою конденсованого викладу основних положень з курсу “Теоретична граматика англійської мови”, який посідає важливе місце в системі професійної підготовки студента-філолога. Навчальний посібник є комплексною розробкою, що може служити методичним забезпеченням усіх складників навчального процесу з курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови, а саме: лекційного курсу, семінарських занять, самостійної роботи, модульного контролю. Призначено для студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних і мовних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

190.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-