Англійська

Англійська » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Англійська мова » Підручники та посібники для перекладачів

Показано 1-36 з 36 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Енциклопедія перекладознавства. Том 1=Handbook of Translation Studies. Volume 1 "

Автор(и): Черноватий Л.М.
ISBN: 9789663828060
Видавництво: НОВА КНИГА

Зацікавленому читачеві пропонується український переклад першого тому однієї з найвідоміших у світі праць у галузі теорії перекладу – «Енциклопедії перекладознавства» видавництва «Бенджамінз». Перший том охоплює статті таких відомих спеціалістів у даній сфері як Ампаро Уртадо Альбір, Фабіу Альвес, Мері Снел-Горнбі, Ів Ґамб’є, Даніель Ґудек, Люк ван Дорслар, Дороті Келлі, Маріанн Ледерер, Кірстен Малмк’єр, Крістіана Норд, Алешандра Асіш Роза, Крістіна Шефнер та інших. Для перекладознавців, студентів і викладачів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) закладів вищої освіти, аспірантів, фахівців, які прагнуть розширити власні знання у сфері перекладознавства, а також для перекладачів.

590.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс перекладу з англійської мови на українську"

Автор(и): Науменко Л. П., Гордєєва А. Й.
ISBN: 9789663823140
Видавництво: НОВА КНИГА

Пропонований посібник є другим спеціальним виданням з практики перекладу по кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, мета якого – підготовка філологів-перекладачів з другої іноземної мови. Матеріал посібника рорахований на студентів-бакалаврів 4 року навчання відділення східних мов та літератур, які поглиблено вивчають англійську мову з навичками усного та письмового перекладу на українську мову. Посібник містить необхідну теоретичну інформацію, практичні вправи, тексти для перекладу з різних галузей знання, схеми і таблиці з основних понять перекладу з коментарем до них, список рекомендованої ітератури та додатки.

65.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Теорія і практика перекладу з української мови на англійську."

Автор(и): Карабан В. І.
ISBN: 9667890511
Видавництво: НОВА КНИГА

Перший в Україні і світі посібник-довідник з перекладу з української мови на англійську охоплює всі основні труднощі перекладу і складається з 6 розділів, кожен з яких містить кілька підрозділів, що включають теоретичний довідковий матеріал та завдання на переклад. Посібник-довідник призначено для студентів, які вивчають англійську мову і переклад, викладачів англійської мови і перекладу, перекладачів-початківців, а також для всіх тих, хто хоче вдосконалити свої навички перекладу з української мови на англійську.

150.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова для перекладачів та філологів. 2-й курс (2-ге видання)"

Автор(и): Возна М. О.
ISBN: 9789663827247
Видавництво: НОВА КНИГА

Друге, розширене та оновлене, видання підручника для студентів 2–3 курсів фахових факультетів та інститутів іноземних мов, є частиною однієї з перших віт­чизняних серій базових підручників з англійської мови, націлених на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Підручники цієї серії є відомими на ринку України і широко використовуються українськими вишами. Авторами запропоновані принципово нова структура уроку та автентичний мовний матеріал, які успішно пройшли випробування часом. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних і комунікативних вправ, а також завдань з перекладу. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови.

280.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)"

Автор(и): Корунець І. В.
ISBN: 9669580404
Видавництво: НОВА КНИГА

У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) (5-те видання)"

Автор(и): Корунець І. В.
ISBN: 9789663826301
Видавництво: НОВА КНИГА

У пропонованому підручникові висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття. Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексиколо- гічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

225.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Вступ до перекладознавства"

Автор(и): Сітко А. В., Гудманян А. Г., Єнчева Г. Г.
ISBN: 9789663826295
Видавництво: НОВА КНИГА

Розглянуто загальні проблеми та теоретичні засади перекладознавства; розкрито головні закономірності перекладу (з англійської українською та навпаки); способи аналізу та шляхи вирішення практичних перекладацьких проблем на різних етапах професійної діяльності. Для студентів напряму 6.020303 “Філологія”.

190.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Вступ до перекладознавства (англ/укр)"

Автор(и): Корунець І. В.
ISBN: 9789663821375
Видавництво: НОВА КНИГА

Теоретичний предмет “Вступ до перекладознавства”, що входить до навчального плану перекладацьких відділень і факультетів України, покликаний увести студента – майбутнього перекладача – в систему термінів і понять, що використовуватимуться в усіх перекладознавчих курсах і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років навчання. Найперше “Вступ до перекладознавства” знайомить першокурсників із перекладацькими предметами, що входять до системи підготовки фахового перекладача і тлумача.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Європейський союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації. (англ/укр)"

Автор(и): Ребрій О. В., Ребрій О. В., Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663821306
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює сім розділів, які за змістом відносяться до різних міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, АСЕАН, СОТ, МВФ), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та "Книги для викладача" з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

185.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Європейський союз. Книга для викладача"

Автор(и): Ребрій О. В.
ISBN: 9789663822457
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до посібника “Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації” призначений для підвищення ефективності навчання громадсько-політичного перекладу в даному курсі. Книга для викладача містить вступ, в якому викладається мета посібника та даються методичні рекомендації щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудованої за циклічним принципом. Пояснюється структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає розділ Tapescripts (з текстами, записаними на касеті або компакт-диску), а також ключі до переважної більшості вправ. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі суспільних наук, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. (2-ге видання, доповнене). (англ/укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М. Карабан В. І.
ISBN: 9789663823010
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, по­бу­до­ва­на за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кож­но­му уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі еко­но­м­і­ч­них наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу економічної літе­ра­ту­ри, а також для перекладачів.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Книга для вчителя"

Автор(и): Карабан В. І., Черноватий Л. М., Карабан В. І.
ISBN: 9789663823027
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, по­бу­до­ва­на за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кож­но­му уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі еко­но­м­і­ч­них наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу економічної літе­ра­ту­ри, а також для перекладачів.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663826332
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник “Перклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні русурси, транспорт” призначений для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у науково-технічних галузях. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичнитх словників у кожному уроці та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у науково-технічних галузях, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу науково-технічної літератури, а також для перекладачів.

200.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт. Книга для вчителя"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663826370
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до навчального посібника “Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт" призначений для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у науково-технічних галузях. Книга для викладача містить методичні рекомендації, де викладається мета посібника і даються методичні поради щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудованої за циклічним принципом. Пояснюється структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає тексти для перекладу на слух та ключі до переважної більшості вправ. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у науково-технічних галузях, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу науково-технічної літератури, а також для перекладачів.

75.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663826349
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює чотири розділи, які за змістом відносяться до найголовніших природничих наук (алгебра, геометрія, фізика, хімія), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуютьсяч у галузях природничих наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

200.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія. Книга для вчителя."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663826363
Видавництво: НОВА КНИГА

Книгу для викладача до посібника “ Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія” призначено для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у галузях природничих наук. Книга для викладача містить методичні рекомендації щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудованої за циклічним принципом. Пояснюється структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає тексти для перекладу на слух та ключі до переважної більшості вправ. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються в галузях природничих наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу наукової літератури у згаданій сфері, а також для перекладачів.

75.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності. Патенти. Знаки для товарів та послуг. (англ/укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М., Царьова С. О.
ISBN: 9789663823041
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює чотирнадцять розділів, які покривають головний поняттєвий та термінологічний зміст згаданої сфери (форми захисту інтелектуальної власності; патенти та авторські права; зміст патентування: поняття новизни, корисності та неочевидності; патентна документація: звичайні та замінні патенти; Бюро патентів та торговельних марок США; патенти на промисловий зразок, корисну модель та на нові сорти рослин; знаки для товарів та послуг; Офіційний бюлетень Бюро патентів і торговельних марок США; структура і зміст заявки на винахід; переклад заголовка та анотації патенту, передумов і стислого викладу змісту винаходу, опису креслень та формули винаходу, детального опису й найкращих варіантів його застосування), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та "Книги для викладача" з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі перекладу, студентів філологічних відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу англомовної патентної літератури, а також для перекладачів.

110.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Переклад текстів англомовних засобів захисту інтелектуальної власності. Патенти. Знаки для товарів та послуг. Книга для вчителя."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663823058
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до роботи, назва якої подана вище, має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим посібником. До її змісту увійшли “Вступ”, який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, робочий план з приблизним розподілом матеріалу за семестрами, тижнями та годинами, методичні рекомендації до розділів посібника, а також ключі до найскладніших вправ. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі перекладу, студентів філологічних відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу англомовної патентної літератури, а також для перекладачів.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663825809
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює три розділи, які за змістом відносятся до найголовніших міжнарожних угод у галузі прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадській політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) університетів і тих, що спеціалізуються у галузях міжнародного права, міжнародних відносин, суспільних наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу суспільно-політичної літератури, а також для перекладачів.

200.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини. Книга для вчителя."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663825816
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до посібника “Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини” призначена для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у галузі міжнародного права. Книга для викладача містить вступ, в якому викладається мета посібника й даються методичні рекомендації щодо практичної організації навчання на базі системи різноманітних вправ, побудовані за циклічним принципом. Поєднується структура посібника та призначення кожної з його частин. Крім того, Книга для викладача включає словникові диктанти, тексти для перекладу на слух та ключі до переважної більшості вправ.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад автомобільної термінології. (англ/укр/рос)"

Автор(и): Ніколенко А. Г.
ISBN: 9789663822495
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник, побудований на аутентичному матеріали забезпечує знайомства з найбільш вживаною автомобільної термінологією та сприяє розвитку вмінь аналізувати різноманітні елементи тексту та правильно перекладати літературу з автомобільної тематики, працюючи з англійською, українською та/або російською мовами. Посібник призначений для студентів інститутів, університетів та факультетів іноземних мов, для викладачів, наукових працівників, перекладачів а також усіх, хто самостійно працює над удосконаленням англійської мови.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англійської наукової і технічної літератури (5-те видання)"

Автор(и): Карабан В. І.
ISBN: 9789663827049
Видавництво: НОВА КНИГА

Ця книга є п’ятим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу - лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється на кілька розділів, поділених у свою чергу на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні труднощі перекладу. В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів. Посібник-довідник призначений для широкого кола користувачів, які вивчають англійську мову, насамперед для студентів державних університетів, педагогічних університетів та інших вузів, аспірантів, викладачів англійської мови, перекладачів, а також для фахівців різних галузей науки і техніки, які прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу.

200.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Публіцистика, наукова література

"Когнітивна лінгвістика і поетика перекладу"

Автор(и): Табаковська Е.
ISBN: 9789666403721
Видавництво: НОВА КНИГА

Когнітивна лінгвістика — це динамічна галузь досліджень, яка проливає світло на різноманітні наукові проблеми. Ця монографія розглядає можливе застосування когнітивного підходу до питань перекладознавства. На початку Авторка розглядає сучасний стан теорії перекладу, як зпогляду лінгвістики, так і літературознавства. Далі вона обговорює основні особливості когнітивної лінгвістики, зосереджуючись на вимірах образності як головному організаційному принципові лінгвістичної структури. На цій основі Авторка аналізує уривки із сучасних прозових і поетичних творів (оригіналів і перекладів з англійської мови польською і навпаки), застосовуючи такі основні виміри образності, як точка зору, міри ло, шикування фігура/тло і метвфора. Останній розділ цього міждисциплінарного дослідження присвячено теоретичним міркуванням на основі виконаного аналізу.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти"

Автор(и): Швачко С. О.
ISBN: 9789663821702
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник з курсів: “Порівняльна граматика” (розділ “Частини мови”, “Числівник”); “Порівняльна лексикологія” (розділ “Парадигматична організація лексики”, “Лексико-семантичні поля”, “Фразеологія”, “Полісемія”, “Словотворення”) підготовлений відповідно до типової програми; містить вправи, контрольні завдання, перелік перспективних тем дослідження та список рекомендованої літератури для подальшого вивчення. Матеріали посібника обіймають актуальні питання квантитативних одиниць, їх когнітивні, лінгвістичні та перекладацькі аспекти. Матеріали посібника подаються у двох розділах – теоретичному та практичному. У першій частині репрезентуються теоретичні засади числівників англійської мови, їх квантитативні паралелі; використовуються авторські доробки з релевантних питань та сучасні методи дослідження. Практична частина посібника включає контрольні завдання, тести та вправи. Подається наукова література та перелік перспективних наукових робіт із розглянутої тематики.

30.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Методика викладання перекладу як спеціальності (укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663824604
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник призначений для забезпечення дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі", передбаченої навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад". Зміст підручника повно враховує тематику, закладену до робочої програми дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі": "Система освіти в Україні та викладання перекладу як спеціальності", "Методика викладання перекладу як наука", "Теоретичні (психологічні, психолінгвістичні, перекладознавчі, лінгвокраїнознавчі, лінгвістичні, методичні, соціолінгвістичні) основи змісту методики викладання перекладу", "Фахова компетентність перекладача, перекладацькі компетенції та зміст їх формування", "Навчання усного та письмового перекладу", "Організація процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів". Ефективному забезпеченню лекцій та семінарів сприяють деталізований перелік питань для обговорення та завдання для самостійної роботи, виконання яких покликане забезпечити мимовільне засвоєння теоретичного матеріалу й перенесення відповідних знань у практичну площину. Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад"; викладачів, що читають курс "Методики викладання перекладу у вищій школі"; аспірантів та здобувачів, які планують дослідження у галузі методики викладання перекладу, а також усіх, хто цікавиться проблемами формування фахової компетентності перекладача.

190.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Основи перекладацького скоропису. (укр/англ)"

Автор(и): Ребрій О. В.
ISBN: 9789663823942
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник має на меті забезпечити комплексне оволодіння студентами мовною і мовленневною компетенцією з англійської мови, набуттяними знань в галузі філологічних наук. Велика частина навчального матеріалу призначена для аудіторної та позааудіторної роботи з магістрантами та аспірантами. Структура, зміст і послідовність викладуматеріалу підручника дає змогу поєднати набуті знання і уміння з англійської мови з професійною підготовкою філологів.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Сполучені Штати Америки: Путівник перекладача (англ)"

Автор(и): Дубенко О. Ю.
ISBN: 9789663820507
Видавництво: НОВА КНИГА

Ця книга – перший навчальний посібник з лінгвокраїнознавства США, створений для студентів перекладацьких відділень університетів. Вона містить 21 країнознавчу тему і охоплює найважливіші сфери сучасного життя Сполучених Штатів Америки. Ефективне засвоєння географічних, історичних, економічних, соціально-політичних і культурних знань забезпечується системою післятекстових завдань та контрольних тестів. Базова лексика представлена у докладних тематичних словниках до кожного з розділів посібника. Загальний глосарій ключових лексичних одиниць складається з 1500 лінгвокраїнознавчих термінів та найуживаніших тематичних слів і словосполучень. Опрацювання активної лексики передбачено серією завдань спеціального підрозділу TRANSLATION PRACTICE та післятекстовими вправами. Посібник може бути використаним як в курсі лінгвокраїнознавства, так і на заняттях з перекладу, практики англійської мови та у спецкурсах. Його призначено насамперед для студентів, що опановують перекладацьку спеціальність, а також для студентів філологічних відділень. Посібником можуть скористатися і студенти тих спеціальностей, для яких лінгвокраїнознавство та країнознавство є частиною фахової підготовки, та всі, хто цікавиться історією й сучасною культурою Сполучених Штатів Америки.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Конвенції у галузі прав людини. (англ/укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9668609832
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п’ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадянських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включає відповідний розділ Конституції України, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі суспільних наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть удосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система держуправління США. (англ/укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9668609859
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює вісім головних розділів, пов’язаних з системою державного управління США (конституція США, повноваження президента, міністерств та агентств, сфера Конгресу, судова гілка, місцеве самоврядування, роль громадянина, соціальні та політичні групи, засоби масової інформації), а також включає додаток, де наводиться інформація, що може знадобитися перекладачеві при роботі з текстами, які стосуються конкретних тем (історичні обставини створення конституції США, тлумачення конституції: “Федералістські аркуші”, Білль про права, дискусії про рабство в США, інститут президентства, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи, система комітетів Конгресу, наглядові повноваження Конгресу, історичні рішення Верховного Суду), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузях суспільних наук, юриспруденції, міжнародних відносин, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

150.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовної психологічної літератури (англ/укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663823799
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автетичному матеріалі і охоплює п’ятнадцять розділів, які за змістом відносяться до головних сфер психології (історія психології, методи дослідження, свідомість, інтелект, увага, сприймання, мислення, особистість, пам’ять, емоції, почуття, темперамент, воля, здібності, поведінка, прийняття рішень), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі психології, студентів філологічних та перекладацькіх відділень (факультетів) університетів,фахівців, які прагнуть вдосконалити навички та вміння перекладу психологічної літератури, а також для перекладачів.

250.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Переклад англомовної психологічної літератури. Книга для викладача."

Автор(и): Черноватий Л. М., Комір О. О.
ISBN: 9789663824987
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до посібника “Переклад англомовної психологічної літератури” призначена для забезпечення ефективності навчання англійської мови та перекладу в даному курсі. Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють з посібником “Переклад англомовної психологічної літератури”.

80.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Переклад англомовної юридичної літератури. (4-те видання)."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663825632
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалювати власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.

175.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практика перекладу публіцистичних текстів"

Автор(и): Карабан В. І.
ISBN: 9789663826202
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник призначений для занять з практики англо-українського та українсько-англійського перекладу. Він має на меті формування у студентів вмінь та навичок перекладу та перекладознавчого аналізу. Посібник містить 32 уроки, представлені у 5 розділах: Language and Translation, Moral Principles, Glimpses of Нistory, Life and Society, Personalities. Його можна використовувати і для аудиторних, і для самостійних занять. Для викладачів перекладу та студентів, які навчаються за спеціальністю “Переклад (англійська мова)”.

190.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Термінологія та переклад."

Автор(и): Білозерська Л. П.
ISBN: 9789663822822
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник призначено для студентів-філологів вищих навчальних закладів, які вивчають переклад з англійської чи німецької мови. Посібник вміщує конспекти лекцій, завдання для практичних занять, питання та завдання для самоконтролю, контрольні тести. У посібнику розглянуто основні явища термінології української, англійської та німецької мов і прийоми перекладу термінологічних одиниць.

90.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Через терени до зірок: Труднощі перекладу художніх творів."

Автор(и): Некряч Т. Є., Чала Ю. П.
ISBN: 9789663822822
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник має на меті закрити доволі об’ємну лакуну в методичному просторі викладання практики перекладу. Він містить стислий начерк сучасного українського перекладознавства і матеріали, які вчать студентів глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити у ньому найпроблемніші, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оцінювати стилістичний баланс двох текстів, а також порівнювати переваги і недоліки у двох різних перекладах одного й того самого фрагмента. Тексти для аналізу розбиваються на три основних види літератури – прозу, поезію і драму. Кожен з цих видів потребує особливих підходів до перекладу. Сутність цих підходів лаконічно подається на початку кожного з відповідних підрозділів. Всередині виду літератури представлені і різні жанри зі своїми лексико-стилістичними ознаками, які виділяються у тексті для подальшої роботи з вправами. Вправи тренують як загальноперекладацькі навички роботи з художніми текстами, так і індивідуальні підходи до перекладу конкретного тексту з урахуванням його ідіостилю. На окрему увагу заслуговують вправи, покликані розвивати ерудицію студентів, розширювати їхній культурний виднокруг, а також вправи на збагачення словникового запасу студентів. Останній розділ посібника розрахований на самостійну роботу студентів над перекладом художніх творів.

50.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Публіцистика, наукова література

"Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи. (укр)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663824642
Видавництво: НОВА КНИГА

Колективна монографія присвячена 40-річчю з дня створення кафедри теорії та практики перекладу англійської мови. Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна і висвітлєю наукові здобутки викладачів кафедри як в історичному плані, так і з позиції сьогодення. Матеріал монографії поділяється на чотири розділи: “Вибрані постаті викладачів кафедри в історичній ретроспективі”, “Лінгвістичні основи перекладознавства”, “Перекладознавство” та “Методика викладання перекладу”. У них подано інформацію про тих, хто ствояв біля витоків кафедри, та їх вибрані статті, праці сучасного покоління викладачів, а також роботи деяких випускників кафедри. Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю “Переклад”, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, аспірантів, дослідників, викладачів, перекладачів та всіх, хто цікавиться перекладом.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-