Англійська

Англійська » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Англійська мова » Підручники та посібники

Показано 1-39 з 39 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Англійська мова для міжнародних відносин. English for International Relations"

Автор(и): Турчин Д. Б.
ISBN: 9789663826660
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник базується на комплексному підході до вивчення англійської мови з урахуванням останніх досягнень та вимог методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах. Мета посібника – забезпечити розвиток і вдосконалення вмінь і навичок усного та писемного мовлення, читання, слухання та перекладу в суспільно- політичній сфері та сфері міжнародних відносин. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі міжнародних відносин, а також для всіх тих, хто прагне вдосконалити власні навички комунікації та перекладу з міжнародної та суспільно-політичної тематики.

375.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Робочий зошит

"Англійська мова для міжнародних відносин. Робочий зошит (2-ге видання)."

Автор(и): Турчин Д. Б.
ISBN: 9789663827131
Видавництво: НОВА КНИГА

Робочий зошит є другою частиною навчального посібника “English for International Relations”, що базується на комплексному підході до вивчення англійської мови з урахуванням останніх досягнень та вимог методики викладання іноземних мов. Метою розробки завдань робочого зошита є активізація лексики основного навчального посібника “English for International Relations”. Робочий зошит побудований на достовірному автентичному матеріалі та складається зі змісту, передмови, 14 розділів, термінологічного англо-українського словника до кожного розділу, списку використаної літератури та відповідей до вправ. Розрахований на студентів із середнім та вищим рівнем мовної компетенції і призначений для майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин, політологів, країнознавців, а також широкого кола спеціалістів, які хочуть розвинути навички комунікації із суспільно-політичної тематики.

155.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова. 1 курс."

Автор(и): Возна М. О.
ISBN: 9789663823928
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник складається із вступно-корективного фонетичного курсу, основного курсу (16 уроків) та ключів до вправ підвищеної складності і містить оригінальні тексти та діалоги, написані носієм британського варіанта англійської мови, випускником Манчестерського університету Александером Гапонівим. Підручник пропонує свіжий погляд на сучасне життя в Україні та Великій Британії, використовуючі найкращі теоретичні здобутки вітчизняної методичної науки і новітні практичні досягнення в технології навчання. Рекомендується для студентів молодших курсів фахових факультетів вищих навчальних закладів України, перекладачів-початківців, а також для всіх тих, хто хоче поглибити та вдосконалити свої навички розмовної англійської мови.

140.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова. 2 курс."

Автор(и): Возна М. О.
ISBN: 9663820012
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог другого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови. Підручник розрахований на студентів 2 курсу (англійська мова як основна) та 3–4 курсів (англійська мова як друга) фахових факультетів вищих навчальних закладів.

230.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова. 3 курс."

Автор(и): Возна М. О.
ISBN: 9789663820415
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори пропонують принципово нову структуру уроку, ускладнену та розширену відповідно до вимог третього курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів уроків та певних фонетичних вправ, здійснених носіями англійської мови. Підручник розрахований на студентів III курсу спеціальності “переклад” та “англійська мова і література” та IV–V курсів (англійська мова як друга) фахових факультетів вищих навчальних закладів.

160.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова. 4 курс."

Автор(и): Возна М. О.
ISBN: 9789663821627
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник націлений на формування навичок усного та писемного мовлення у майбутніх лінгвістів та перекладачів, а також на розвиток навичок усного та письмового перекладу. Автори продовжують серію підручників, ускладнену та розширену відповідно до вимог четвертого курсу. Кожен урок містить передтекстові вправи, оригінальні тексти, словник активної лексики та низку лексичних, лексико-граматичних та комунікативних вправ. До підручника додається аудіозапис автентичних текстів, спрямованих на розвиток навичок аудіювання та комунікації, здійснених носіями англійської мови. Підручник розрахований на студентів 4 курсу (англійська мова як основна) та 4–5 курсів (англійська мова як друга) фахових факультетів вищих навчальних закладів України.

175.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова для старших курсів."

Автор(и): Возна М. О.
ISBN: 9789663825366
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник націлений на вдосконалення комунікативних умінь, аналітичне читання, зокрема лексико-стилістичний та перекладознавчий аналіз оригінальних текстів сучасних англійських та американських письменників, креативне письмо та переклад різних типів текстів. Пропонований підручник продовжує вже відому серію підручників для вищої школи. Кожен урок містить передтекстові вправи та перекладацький коментар, оригінальні тексти, словник активної лексики і низку лексичних та комунікативних вправ, а також вправ у перекладі, письмі та аудію- ванні. Підручник пропонує завдання для роботи над груповими та індивідуальними проектами, зокрема з фахової тематики, і розвиває у майбутніх лінгвістів і перекладачів навички та вміння наукової і практичної перекладацької діяльності. Медіа-файли до підручника можна переглянути за посиланнями на сайті видавництва: http://www.novaknyha.com.ua Підручник розрахований на студентів старших курсів, у тому числі магістратури, мовних факультетів вищих навчальних закладів.

230.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Загальнотеоретичний курс англійської мови як другої іноземної (англ)"

Автор(и): Домброван Т. І.
ISBN: 9789663822211
Видавництво: НОВА КНИГА
60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія англійської мови"

Автор(и): Євченко В. В.
ISBN: 9789663825977
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник розраховано на студентів, магістрантів та аспірантів філологічних факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів, у яких історія англійської мови є складовою частиною навчального плану. Посібник побудовано з урахуванням сучасних вимог до викладання теоретичних дисциплін у вищих навчальних закладах. У посібнику подається стислий виклад основних теоретичних положень та основних тем курсу, пропонується широкий спектр теоретичних запитань і практичних завдань для самостійної та індивідуальної роботи за темами курсу. Крім того, в посібнику пропонуються зразки виконання практичних завдань з історичної фонетики, лексикології та граматики і зразки історико-філологічного аналізу художнього тексту. Матеріал курсу подано з урахуванням соціолінгвістичного аспекту розвитку мови.

160.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія англійської мови (англ). (2006) "

Автор(и): Верба Л. Г.
ISBN: 9667890678
Видавництво: НОВА КНИГА

У посібнику з історії англійської мови розглядаються основні етапи розвитку англійської мови від V століття – періоду відокремлення англо­саксонських діалектів від континентального германського ареалу до кінця XVII століття, періоду утвердження англійської мови як національної мови англійської держави та її експансії на інші континенти. У додатку для практичних занять подається збірка текстів, що репрезентують мову різних періодів, з давньоанглійським та середньоанглійським словничком (глосарієм), та (для довідок) подаються переклади давніх текстів сучасною англійською мовою. Посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів для спеціальностей англійська мова і література та переклад з англійської мови.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Історія англійської мови (англ). (2012)"

Автор(и): Верба Л. Г.
ISBN: 9789663823409
Видавництво: НОВА КНИГА

У посібнику з історії англійської мови розглядаються основні етапи розвитку англійської мови від V століття — періоду відокремлення англосаксонських діалектів від континентального германського ареалу — до кінця XVII століття, періоду утвердження англійської мови як національної мови англійської держави та її експансії на інші континенти. У додатку для практичних занять подається збірка текстів, що репрезентують мову різних періодів, з давньоанглійським та середньоанглійським словничком (глосарієм), та (для довідок) подаються переклади давніх текстів сучасною англійською мовою. Посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів для спеціальностей англійська мова і література та переклад з англійської мови.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови"

Автор(и): Зарума О. Р.
ISBN: 9789663821337
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник призначений для проведення занять з англійської мови як першої іноземної зі студентами молодших курсів факультетів міжнародних відносин та іноземних мов. Підручник складено згідно з програмними вимогами основного курсу іноземної мови. Основну увагу зосереджено на опануванні тематичним словником та активною лексикою з метою навчити студентів ефективно використовувати увесь арсенал лінгвістичних засобів для продуктивної комунікації. Складається з п’яти уроків та чотирьох додатків, які містять активний словник (29 слів, 77 їх дериватів та 40 фразових дієслів, а також прийменникові вирази, фразеологізми, ідіоми, прислів’я), глосарій синонімів (24 синонімічні ряди; 95 лексичних одиниць), відповіді на тести, запитальники, а також добірку оригінальних текстів для домашнього читання (18 одиниць). У підручнику значну частину вправ складають вправи на переклад слів, словосполучень, речень, текстів з української на англійську мову. Система вправ розрахована як на самостійну роботу вдома чи в аудиторії, так і на колективну роботу на заняттях з англійської мови.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Публіцистика, наукова література

"Разом до успіху. Now we are in charge (англ)"

Автор(и): Бистров Я. В., Кульчицька О. О.
ISBN: 9789663823119
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга створена в рамках дослідницького проекту, що передбачає залучення студентів до пошукової науково-методичної роботи. Містить ілюстрований матеріал до інноваційних навчальних програм з англійської мови як іноземної для вищої школи. Метою проекту є розробка методики навчання, що прискорить розвиток лінгвістичної, соціолінгвістичної та комунікативної компетенції студентів, які вивчають англійську мову. Призначається для викладачів і студентів старших курсів факультетів іноземних мов та для науковців, які цікавляться проблемами програмових інновацій в світі.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Американський варіант англійської мови"

Автор(и): Федорчук М. М.
ISBN: 9663820152
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник висвітлює історію становлення і специфіку сьогоднішнього функціонування американського варіанта англійської мови у його зіставленні з британським. Його структура концентрується навколо 9 лекцій, теоретичний матеріал яких закріплюється практичним завданнями. Посібник орієнтований на розвиток навичок аналізу конкретного мовного матеріалу та адекватної інтерпретації мовних фактів та явищ. В посібнику є три додатки з автентичними американськими виразами, ідіомами та сленгом. Окрім того є глосарій та різноманітні покажчики. Розрахований на студентів факультетів та інститутів іноземних мов, викладачів та перекладачів. Може використовуватися в теоретичних курсах з лінгвокраїнознавства, лексикології, історії мови, а також на практичних заняттях

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник"

Автор(и): Левицький В. В., Соловйова О. В.
ISBN: 9789663823676
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник "Anthology of the English Language" призначений для студентів старших курсів факультетів іноземних мов та аспірантів спеціальності 10.02.04 – германські мови і містить автентичні тексти, пояснення та завдання до них, граматичний довідник та словник згідно з програмою теоретичного курсу “Історія англійської мови”. Підручник має на меті навчити студентів правильно читати і перекладати тексти давньоанглійського, середньоанглійського і новоанглійського періодів; передавати зміст оригінального тексту; опанувати необхідний обсяг фонетичного, лексичного і граматичного матеріалу.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Методика навчання студентів ВНЗ письма англійською мовою"

Автор(и): Кожушко С. П., Тарнопольский О. Б.
ISBN: 9789663821351
Видавництво: НОВА КНИГА
65.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Навчаймося виступати публічно. Make your way to public speaking"

Автор(и): Некряч Тетяна
ISBN: 9789663825755
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник розраховано на всебічне ознайомлення студентів-магістрів з базовими категоріями класичної і сучасної риторики, з її логіко-філософським апаратом, з мовно-стилістичними засобами. Пропонуються корисні практичні поради для доведення своєї позиції під час усного виступу; система контрольних питань, довідковий матеріал різного роду, низка спеціально розроблених вправ. Інтердисциплінарний характер посібника значно збільшує число його потенційних користувачів.

150.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Настановно-корективний курс англійської мови"

Автор(и): Бишук Г. В.
ISBN: 9789663824789
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник містить комплекс вправ, які орієнтовані на оволодіння основами звукової будови англійської мови, на формування у студентів навичок письма та усного мовлення. Матеріали можуть бути використані у курсі практичної фонетики англійської мови на факультетах перекладу й філології та для самостійного вивчення англійської мови.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з фонетичної практики

"Практична фонетика англійської мови (англ)"

Автор(и): Дворжецька М. П.
ISBN: 9668609085
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник розроблено з метою збагачення змісту та підвищення якості філологічної підготовки студентів з англійської мови як фахової дисципліни у вищих навчальних закладах. Посібник складається з чотирьох частин: у перших двох частинах наведено теоретичний матеріал з загальних питань фоностилістики, фоносемантики, інформаційної теорії, невербальних засобів та риторики мовленнєвої комунікації; у третій – інформацію про конкретні фоностилі з прикладами текстів, що звучать; у четвертій – тексти різних фоностилів для читання. У чотирьох додатках подано список цитованих джерел, список літератури, рекомендованої до поглибленого вивчення фонетики англійської мови, глосарій фонетичних термінів.

40.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Фоностилістика. Практичний курс (англ)"

Автор(и): Штакіна Л. О.
ISBN: 9789663824451
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник присвячено проблемам фоностилістики мовлення. Тексти посібника відтворюють сучасну фоностилістичну специфіку англійської мови і є автентичними, змістовними, нормативними, сприяють формуванню певних риторичних навичок спілкування. Процес навчання охоплює найважливіші види мовленнєвої діяльності. Для студентів інститутів і факультетів іноземних мов.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Стилістика англійської мови (англ)"

Автор(и): Єфімов Л. П.
ISBN: 9667890651
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник складається з декількох частин та додатків. У ньому представленні основні питання стилістики як науки, зокрема, теорія стилістичних прийомів, яка включає їх визначення, класифікацію, опис стилістичних функцій тощо. Англомовне викладення теоретичних понять супроводжується великою кількістю прикладів як з англійської, так і з української художньої літератури, що істотно сприяє розумінню способів вираження навіть окремих нюансів стилістично забарвлених понять у специфічно англо- чи україномовному функціонуванні. Практична частина являє собою систему завдань для семінарських занять і самостійної роботи, спрямованих на закріплення теоретичного матеріалу та формування навичок стилістичного аналізу тексту. Розрахований на студентів факультетів та інститутів іноземних мов, викладачів англійської мови, перекладачів.

80.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти). (укр)."

Автор(и): Бондаренко К. Л., Бондаренко О. С.
ISBN: 9789663823225
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, які вивчають курс “Порівняльна лексикологія”. Структура посібника організована таким чином, що його матеріали легко можуть бути пристосовані до вимог кредитно-модульної системи організації навчального прцесу згідно з положенням Болонської декларації. Мета посібника полягає в тому, щоб надати майбутнім перекладачам та філологам необхідні для їх роботи теоретичні та практичні знання у галузі зіставної лексикології.

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Лексикологія англійської мови – теорія і практика (англ)"

Автор(и): Ніколенко А. Г.
ISBN: 9789663820767
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник “English Lexicology Theory & Practice” написаний англійською мовою і охоплює усі теми, що передбачені програмою вищих навчальних закладів з дисципліни “Лексикологія основної іноземної та української мов”. У посібник увійшли 9 розділів. У теоретичній частині кожного розділу автор глибоко і всебічно розкриває тему, спираючись на вже існуючі роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. У практичній частині кожного розділу посібника студентам пропонується закріпити теоретичні знання, виконуючі вправи з теми розділу. Для перевірки отриманих знань після 4-го і 9-го розділів у посібнику даються тестові завдання. Посібник призначений для студентів інститутів, університетів та факультетів іноземних мов, для викладачів, наукових працівників, перекладачів, а також усіх, хто самостійно працює над удосконаленням англійської мови.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Порівняльна лексикологія англійської та української мов (англ/укр)"

Автор(и): Верба Л. Г.
ISBN: 9789663821344
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник є стислим курсом порівняльної лексикології англійської і української мов. До нього входять такі розділи, як методи дослідження лексики, слово, його структура та мотивація, словотвір, функціональна диференціація лексики, особливості семантики слова та семантичних процесів, фразеологія та етимологія слова в англійській та українській мовах, виділяються спільні та відмінні риси у лексичних системах двох мов. Для практичних занять пропонуються вправи. Призначений для викладачів та студентів перекладацьких відділень вузів. Може бути використаний у нормативному курсі лексикології на філологічних відділеннях, зокрема для спеціальностей “англійська мова” та “українська мова як іноземна”

60.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Порівняльна типологія української та англійської мов"

Автор(и): Корунець І. В.
ISBN: 9667890279
Видавництво: НОВА КНИГА

Пропонований посібник є значно доповненим і переробленим виданням посібника 1995 року (в-во “Либідь”). У нього внесено доповнення, викликані появою нових досліджень вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (вступна частина). Доповнено й оновлено розділ “Типологія фонетичних і фонологічних систем”, уточнено кількість структурних типів складів обох порівнюваних мов. Зміни внесено і в розділи “Типологія морфологічних...” і “Типологія синтаксичних систем”. Більше матеріалів перенесено в таблиці, зроблено доповнення в системі вправ кожного розділу. Посібник своїм наповненням відповідає вимогам програми з предмета. Він може бути використаний викладачами порівняльного мовознавства, а також викладачами англійської мови вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантами та студентами, які вивчають і цікавляться спільними (ізоморфними) й відмінними (аломорфними) рисами та явищами англійської та української мов.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з країнознавчим матеріалом

"Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. (2-ге видання)"

Автор(и): Возна М. О., Гапонів О. Б.
ISBN: 9789663826066
Видавництво: НОВА КНИГА

Друге, оновлене, видання першого вітчизняного підручника з лінгвокраїно­знавства англомовних регіонів складається з 14 розділів, кожний з яких присвячується окремій країні (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та Республіка Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, острів Мен) або їх окремим адміністративним одиницям (Гаваї, Аляска, Тасманія), які з огляду на географічні, історичні, культурні та інші чинники мають яскраво виражені особливості. Підручник пропонує свіжий погляд на різні аспекти життя цих країн і наводить багато маловідомих у нашій країні фактів з різних аспектів духовної та матеріальної культури англомовних націй. Рекомендується для студентів фахових факультетів вищих навчальних закладів України, фахівців-лінгвістів, а також усіх тих, хто хоче поглибити свої знання з різних аспектів життя країн, мова яких вивчається.

220.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник з країнознавчим матеріалом

"Українська культура в англомовній інтерпретації. Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice"

Автор(и): Бистров Я. В.
ISBN: 9789663824925
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник є результатом практичного втілення творчої інноваційної ідеї авторського колективу — англомовної інтерпретації репрезентативних блоків української соціокультурної дійсності. Тексти країнознавчого та культурологічного змісту, етапна побудова та багатоаспектний характер завдань мають на меті оптимізувати розвиток лінгвокультурної компетенції фахівців, які застосовують англійську мову у професійній діяльності. Для студентів старших курсів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, де передбачена навчальна дисципліна “Міжкультурна комунікація”, а також для факультетів, де викладання окремих спецкурсів передбачене англійською мовою на спеціальностях “Переклад”, “Туризм”, “Культурологія”, “Міжнародні відносини” та ін.

95.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Вступ до мовознавства"

Автор(и): Швачко С. О.
ISBN: 9663820306
Видавництво: НОВА КНИГА

Матеріали посібника обіймають актуальні питання з мовознавства, його підрозділів та перекладознавства. Осмислення лінгвістичних явищ подається в обох частинах посібника – в теоретичній та практичній. У першій частині розглядаються суто теоретичні питання з використанням авторських творчих доробків та сучасної методології. У другій частині посібника теоретичні вкраплення акумулюються у творчій майстерні студентів, в організації самостійної роботи за принципом “Навчити вчитися!” Практичні завдання рекомендуються для семінарських занять з філологічних та перекладацьких дисциплін упродовж академічного процесу. Посібник розрахований на філологів-перекладачів, які навчаються на англійських відділеннях вузів України.

40.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови. 1-й курс."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9667890740
Видавництво: НОВА КНИГА

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання ідіоматичних зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, кольорові фото та малюнки. Сучасна система вправ передбачає паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь сприяють ранньому формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів.

340.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови. Частина 1 (2-ге видання)"

Автор(и): Карабан В. І., Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663826783
Видавництво: НОВА КНИГА

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання ідіоматичних зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, фото та малюнки. Сучасна система вправ передбачає паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь сприяють ранньому формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів.

340.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Практичний курс англійської мови. 1-й курс. Книга для викладача. "

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9663820020
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів першого курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”) має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим підручником. До її змісту ввійшли “Вступ”, який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, ключі до найбільш складних вправ підручника, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету. Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють з підручником, для студентів першого курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність “Переклад”)

45.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови. 2-й курс."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9667890740
Видавництво: НОВА КНИГА

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори намагалися врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання ідіоматичних зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники до кожного уроку, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, сучасні фото та малюнки. До відмінностей підручника слід також додати урахування вікових особливостей студентів та афективних чинників навчання, дозоване застосування гумору, фабульну презентацію матеріалу. Сучасна система вправ передбачає паралельний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (ауді­ювання, говоріння, читання, письма). Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь (на компресію тексту, засвоєння елементів перекладацького скоропису, розвиток умінь роботи зі словниками) сприяють ранньому формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння практичного володіння англійською мовою та перекладу.

125.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови. 2-й курс. (2-ге видання)"

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663827261
Видавництво: НОВА КНИГА

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори намагалися врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання ідіоматичних зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники до кожного уроку, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, сучасні фото та малюнки. До відмінностей підручника слід також додати урахування вікових особливостей студентів та афективних чинників навчання, дозоване застосування гумору, фабульну презентацію матеріалу. Сучасна система вправ передбачає паралельний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (ауді­ювання, говоріння, читання, письма). Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь (на компресію тексту, засвоєння елементів перекладацького скоропису, розвиток умінь роботи зі словниками) сприяють ранньому формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння практичного володіння англійською мовою та перекладу.

340.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Практичний курс англійської мови. 2-й курс. Книга для викладача."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663820286
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим підручником. До її змісту ввійшли “Вступ”, який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, ключі до найбільш складних вправ підручника, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету. Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють з підручником для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»).

45.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови. 3-й курс."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663820316
Видавництво: НОВА КНИГА

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори прагнули врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, у підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання компонентів повної системи англійських прийменників, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники до кожного уроку, великий обсяг соціокультурної інформації, що стосується особливостей життя у Великобританії та США, сучасні фото та малюнки. До відмінностей підручника слід також додати урахування вікових особливостей студентів та афективних чинників навчання, дозоване застосування гумору, фабульну презентацію матеріалу, Сучасна система вправ передбачає паралельний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь (способи передачі власних імен та назв, на розвиток умінь роботи зі словниками, на забезпечення комунікації в туристичній, готельній індустріях, а також у галузі повітряних перевезень) сприяють формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та уміння практичного володіння англійською мовою та перекладу.

250.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Практичний курс англійської мови. 3-й курс. Книга для викладача."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663820316
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим підручником. До її змісту ввійшли “Вступ”, який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, робочий план на увесь навчальний рік із приблизним розподілом матеріалу за семестрами, тижнями та годинами, ключі до найбільш складних вправ, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету. Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють із підручником для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») .

50.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Практичний курс англійської мови. 4-й курс."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663821757
Видавництво: НОВА КНИГА

Вперше у практиці видання подібних підручників, їх зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори прагнули врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, у підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, враховуються дані комбінаторних словників для засвоєння сполучуваності лексики, застосовується систематичне введення та опрацювання найскладніших фразових дієслів, використовуються елементи проблемного навчання. Підручник містить також англо-українські словники до кожного уроку, сучасні фото та малюнки. До відмінностей підручника слід також додати урахування вікових особливостей студентів та афективних чинників навчання, дозоване застосування гумору, фабульну презентацію матеріалу, глибоке проникнення у пласти лексики, які зазвичай залишаються поза увагою укладачів навчально-методичних матеріалів (наприклад. з музикознавства). Сучасна система вправ передбачаєпаралельний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та умінняпрактичного володіння англійською мовою та перекладу.

250.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Практичний курс англійської мови. 4-й курс. Книга для викладача."

Автор(и): Черноватий Л. М.
ISBN: 9789663821771
Видавництво: НОВА КНИГА

Книга для викладача до практичного курсу англійської мови для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад») має на меті допомогти викладачам у роботі зі згаданим підручником. До її змісту ввійшли “Вступ”, який повторює інформацію, що міститься у передмові до підручника, робочий план на увесь навчальний рік із приблизним розподілом матеріалу за семестрами, тижнями та годинами, ключі до найбільш складних вправ, а також транскрипт текстів для навчання аудіювання, які записані на аудіокасету. Для викладачів вищих навчальних закладів, що працюють із підручником для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»).

75.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Публіцистика, наукова література

"Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі. (укр)"

Автор(и): Кобякова І. К.
ISBN: 9789663820538
Видавництво: НОВА КНИГА

У монографії вперше здійснюється системне дослідження дієвості мовотворчої функції в нетипових текстах малого жанру – авторських гумористичних висловлюваннях (АГВ) та неавторських/колективних жартах (НЖ). У роботі представлено власне трактування поняття “гумор”, типологічні властивості адгерентних текстів, природа лінгвістичного та ситуативного гумору в сучасному англомовному дискурсі. Розглядаються питання креативних потенцій не комунікативних одиниць (на матеріалі назв природних явищ – типологічні аспекти). Для науковців-філологів, викладачів англійської мови, аспірантів, студентів.

50.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-