Англійська

Англійська » Підручники для студентів та дорослих » Нова Книга Англійська мова » Фахова література

Показано 1-17 з 17 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Bases of bioethics and biosafety=Основи біоетики та біобезпеки. – 2-ге вид. "

Автор(и): Бобирьов В. М. та ін.
ISBN: 9789663827285
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів МОЗ України складено згідно з програмою з біоетики та адресовано студентам з агломовною формою навчання. У посібнику викладено основні питання біомедичної етики та наведено тести для самоконтролю.

245.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Basics of dentistry=Основи стоматології"

Автор(и): Маланчук В. О. та ін.
ISBN: 9789663824192
Видавництво: НОВА КНИГА

У роботі лікаря загальної практики / сімейної медицини трапляються ситуації, коли він не може скористатися консультацією спеціаліста-стоматолога і змушений самостійно встановлювати діагноз та надавати екстрену стоматологічну допомогу, зокрема при таких захворюваннях, як гострий пульпіт, періодонтіт, абсцеси, флегмона щелепно-лицьової ділянки, а також у разі травматологічного ушкодження обличчя і щелеп. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає новій програмі “Основи стоматології” та “Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста”. Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим посібником міг скористуватися не лише студент, а й лікар-початківець загальної практики / сімейної медицини. Для студентів медичних, медико-профілактичних, педіатричних та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації.

390.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Biological chemistry=Біологічна хімія. — 2-ге вид. "

Автор(и): Губський Ю.І.
ISBN: 9789663826974
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник з біологічної хімії складається з 30 розділів і містить текстові матеріали та велику кількість ілюстрацій, у тому числі хімічні формули, реакції та їх рівняння, рисунки складених внутрішньоклітинних перетворень біомолекул і метаболічні “схеми”. Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

400.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Clinical Immunology and Allergology=Клінічна імунологія та алергологія . — 2-ге вид. "

Автор(и): Бажора Ю.І.
ISBN: 9789663826578
Видавництво: НОВА КНИГА

У підручнику викладені основні темиз клінічної імунології та алергології відповідно до типової програми, затвердженої МОЗ України. Враховуючи клінічну спрямованість програми, в кожній темі викладаються, в основному, питання діагностики, особливості патогенезу і перебігу захворювань та ін. Для полегшення засвоєння матеріалу книга містить багато ілюстрацій, тестові завдання і контрольні питання. Для англомовних студентів і викладачів медичних вузів III—IV рівнів акредитації.

345.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Clinical pharmacology=Клінічна фармакологія. — 3-те вид., доопрац."

Автор(и): Крайдашенко О.В., Самура Б.Б. та ін.
ISBN: 9789663827377
Видавництво: НОВА КНИГА

У посібнику, відповідно до програми з клінічної фармакології, розглядаються головні теоретичні питання, необхідні для вивчення дисципліни, та подано навчальні завдання для контролю засвоєння матеріалу. Завдяки доступно викладеним основним принципам це видання допоможе студентам у розумінні та візуалізації клінічної фармакології. Книга розкриває принципи моніторингу фармакотерапії та взаємодії лікарських препаратів. Посібник призначений для використання студентами і випускниками вищих медичних навчальних закладів.

245.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Emergency and Urgent Medical Care Student Training Manual=Екстрена та невідкладна медична допомога."

Автор(и): Шкурупій Д. А. та ін.
ISBN: 9789663827728
Видавництво: НОВА КНИГА

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”. Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, “Стоматологія”.

245.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 3-є вид. "

Автор(и): Кубишкін А. В. та ін.
ISBN: 9789663826448
Видавництво: НОВА КНИГА

У пропонованому підручнику з патофізіології для студентів, які навчаються англійською мовою, викладені основні розділи патологічної фізіології відповідно до учбової програми для студентів вищих медичних навчальних закладів, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Підручник написано з метою допомогти студентам у самостійній підготовці до занять з патофізіології та вивченні матеріалу з розвитку патологічних процесів. Наданий у підручнику матеріал адаптовано до кредитно-модульної системи навчання та буде сприяти розширенню знань про механізми розвитку типових патологічних прцесів на молекулярному, органному та системному рівнях. У підручнику представлено нові досягнення як вітчизняної, так і зарубіжної патологічної фізіології. підручник рекомендується для підготовки студентів-медиків на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Також він може бути використаний для підготовки лікарів-інтернів, ординаторів, аспірантів та бути корисним лікарем усіх спеціальностей на будь-якому етапі післядипломної освіти.

440.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Human Аnatomy=Анатомія людини."

Автор(и): Черкасов В. Г. та ін.
ISBN: 9789663827315
Видавництво: НОВА КНИГА

Це ілюстроване видання зручне у використанні: матеріал поділений у секції за системами. Висвітлено такі питання з анатомії: кістки, суглоби, м’язи, тканини, органи, кровопостачання та іннервація органів. Кольорові ілюстрації додають наочності. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Також буде корисна для англомовних студентів медичних університетів та коледжів, а також професіоналам, які працюють в галузі медицини.

775.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Medical and Biological Physics=Медична і біологічна фізика. — 4-те вид"

Автор(и): Чалий О.В. (за ред.)
ISBN: 9789663828046
Видавництво: НОВА КНИГА

У підручнику розглянуто найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики згідно з програмою, затвердженою МОЗ України. Призначений для студентів вищих навчальних медичних закладів, викладачів, пошуковців та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами медичної та біологічної фізики.

380.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Neurosurgery = Нейрохірургія — 2-ге вид."

Автор(и): Цимбалюк В.І. (за ред.)
ISBN: 978966382
Видавництво: НОВА КНИГА

У підручнику відповідно до нової навчальної програми викладені питання черепно-мозкової травми, патології судин головного мозку. Особлива увага приділена опису пухлин головного і спинного мозку, гідроцефалії, остеохондрозу хребта. Детально розглянуті види і методи лікування травматичних пошкоджень хребта і спинного мозку. Широко представлена функціональна і відновна нейрохірургія. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.

230.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Pediatrics=Педіатрія. — 3-тє вид."

Автор(и): Тяжка О.В. та ін.
ISBN: 9789663826905
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник містить матеріали з педіатрії в рамках навчальної програми для студентів IV, V, VI курсів медичного факультету. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу, та тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та викладачів.

440.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Professional Basics. Речі першої професійної необхідності"

Автор(и): Тарнопольський О. Б.
ISBN: 9789663825847
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник призначений для навчання англійської мови для спеціальних цілей студентів І курсу технічних та економічних спеціальностей. Може використовуватися з І курсу навчання в усіх групах, де студенти мають передсередній або близький до нього – В1 або А2 – вихідний рівень володіння загальновживаною англійською мовою (General English). Підручник є повністю орієнтованим на комунікацію у професійних цілях у всіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні та письмі і навчає тим видам англомовної мовленнєвої комунікації, які неодмінно використовуються в професійній діяльності будь-якого фахівця у всіх технічних та економічних галузях. Підручник комплектується Книгою для викладача та аудіододатком, які є невід’ємною частиною підручника.

220.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Surgery=Хірургія.–2-ге вид. "

Автор(и): Березницького Я. С. та ін.
ISBN: 9789663827148
Видавництво: НОВА КНИГА

Підручник відповідає програмі, яка затверджена МОЗ України, з підготовки лікаря загальної практики з питань клініческої хірургії. Матеріал у підручнику розподілено залежно від характеру захворювання та пріоритетів надання медичної допомоги. Кожну тему викладено структуровано залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподілом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розраховано на студентів 4-6 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III і IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.

550.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Ділова англійська мова"

Автор(и): Биконя О. П.
ISBN: 9789663822792
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчальний посібник «Ділова англійська мова» для студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей, пов’язаних з менеджментом, маркетингом, економікою тощо, а також для тих, хто займається організацією та практикою зовнішньоекономічної діяльності. Посібник складається з дванадцяти розділів (Units 1-12), англо-українського словника до даного посібника. Запропонований комплекс вправ та завдань реалізується на основі кредитно-модульної організації навчання та враховує різний рівень підготовки студентів, різний рівень швидкості сприйняття та засвоєння матеріалу, сприяє індивідуалізованому вирішенню проблем, які виникають у процесі самостійної підготовки до заняття. Оригінальні англомовні тексти з численними вправами та завданнями висвітлюють різні аспекти англійського ділового спілкування.

110.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Книга для вчителя

"Ділова англійська мова. Книга для викладача. "

Автор(и): Биконя О. П.
ISBN: 9789663822815
Видавництво: НОВА КНИГА

Навчально-методичний посібник КНИГА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА "Ділова англійська мова" з комп'ютерною підтримкою призначена для викладачів та аспірантів спеціальностей, пов'язаних з менеджментом, маркетингом, економікою, а також для тих, хто займається організацією та практикою зовнішньоекономічною діяльності. Посібник складається з методичних рекомендацій, тестів, ключів до дванадцяти розділів (Units 1-12) навчального посібника "Ділова англійська мова", рольових ігор "Ділові переговори", мовного матеріалу щодо ведення ділових переговорів, англо-українського словника (вокабуляра) до кожного розділу в навчальному посібнику "Ділова англійська мова". До посібника додається комплекс комп'ютерних вправ, зроблених у текстовому редакторі, на CD. Запропонований комплекс комп'ютерних вправ та завдань реалізується на основі кредитно-модульної організації навчання та враховує різний рівень підготовки студентів, різний рівень швидкості сприйняття та засвоєння матеріалу, сприяє індивідуалізованому вирішенню проблем, які виникають у процесі самостійної підготовки до заняття. Оригінальні англомовні тексти з численними вправами та завданнями висвітлюють різні аспекти англійського ділового спілкування. Всі права застережені. Жодна частина не може бути передрукована або передана в будь-якій формі або яким способом, електронним або механічним, включаючи фотокопіювання, запис, інформаційне збереження та систему відновлення.

80.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням"

Автор(и): Биконя О. П.
ISBN: 9789663822808
Видавництво: НОВА КНИГА

В посібнику «Завдання для самостійної роботи з Англійської Мови за Професійним Спрямуванням» пропонуються завдання для самостійного опрацювання студентам економічних спеціальностей, аспірантам та викладачам спеціальностей, пов’язаних з менеджментом, маркетингом, економікою тощо, а також для тих, хто займається організацією та практикою зовнішньоекономічною діяльності. Посібник складається з п’яти частин (Part I-V), до кожної частини додаються ключі та глосарій (англо-український словник). Запропонований комплекс вправ та завдань реалізується на основі кредитно-модульної організації навчання та враховує різний рівень підготовки студентів, різний рівень швидкості сприйняття та засвоєння матеріалу, сприяє індивідуалізованому вирішенню проблем, які виникають у процесі самостійної підготовки до заняття. Оригінальні англомовні тексти з численними вправами та завданнями висвітлюють різні аспекти англійського ділового спілкування.

90.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Посібник для відпрацювання мовних навичок

"Ділові проекти (Business project)"

Автор(и): Тарнопольський О. Б.
ISBN: 9789663821085
Видавництво: НОВА КНИГА
30.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-