Французька » Середня школа (5-11 класи) » Festival

Показано 1-3 з 3 записів.
Французька » Середня школа (5-11 класи) » Festival

Festival 1

CLE International
Французька » Середня школа (5-11 класи) » Festival

Festival 2

CLE International
Французька » Середня школа (5-11 класи) » Festival

Festival 3

CLE International

Видавництво: CLE International

Від A1 дo B1
Автори: S.Poisson-Quinton, A.Sirieys
Кількість годин на один рівень: 80 - 100.
Кількість рівнів: 3.
Вік учнів: 14 – 18 років.
Компоненти кожного рівня:
Основні для учня:
Підручник (Livre de L`eleve)
Робочий зошит (Cahier d`exercices) + CD
Додаткові для учня:
Диски з діалогами та піснями з уроків (CD individuel) - 1,2 рівень
Для вчителя:
Книга для вчителя (Guide pedagogique)
Аудіо-диски для роботи в класі (CD Audio pour la classe)
Інтерактивний комп'ютерний диск (CD-Rom)
Інтерактивний відео-диск (DVD) - 1 рівень

Трирівневий курс для 8-11 класів загальноосвітніх та спеціалізованих (як друга іноземна мова) шкіл. Кожен рівень розрахований на 80/100 годин роботи і складається з 6 розділів (24 уроки). Festival є дієвим і простим у використанні. Велике значення надається усному мовленню, що дозволить учням швидко навчитися комунікації в повсякденних ситуаціях спілкування. Граматичні правила, пояснення та вправи до них, глосарій п'ятьма мовами (французька, англійська, японська, китайська та арабська) і вправи робочого зошита дозволяють учню контролювати себе, відстежувати свої досягнення. Курс пропонує послідовне викладення матеріалу – менше 30 нових слів на урок, прості пояснення граматичних тем та безліч прикладів та вправ до них. Кожен урок складається з таких рубрик: Ecoutez – вступний діалог чи текст з новими лексичними та граматичними структурами, записаний на диску (з другого рівня лише частина діалогу); Ecoutez, lisez, comprenez – вправи на усне та письмове розуміння; Lisez et ecrivez (починаючи з другого рівня) – дружній чи офіційний лист, невеличка газетна стаття, реклама чи міні-біографія пов'язані з вступним діалогом та вправи на письмове розуміння даного уривку; Grammaire et vocabulaire – введення нової лексики та граматики; A vous – вправи на активне застосування нової лексики в розмові та на письмі. Крім того кожен урок містить фонетичні вправи, список активної лексики уроку (фразеологічні вирази) та краєзнавчий матеріал. В кінці кожного розділу є підсумкова сторінка на закріплення вивченої лексики та граматики та сторінка підготовки до DELF відповідного рівня. В кінці кожного підручника є міні-портфоліо, яке дозволяє учню слідкувати за своїм прогресом у вивченні мови, а також звернути увагу на елементи, які даються найважче. Робочий зошит містить вправи до кожного уроку, які поділені на 4 розділи: Vocabulaire (вправи на лексику); Grammaire (граматика); Phonetique, rythme et intonation (фонетика); Civilisation (країнознавство). З другого рівня додаються ще Compréhension et expression orales et écrites (усне та письмове мовлення) та Phonie-graphie (вправи на аудіювання). Також в кінці зошита є додаткові лексичні вправи, згруповані за темами. Книга для вчителя пропонує численні поради, додаткові вправи та додатковий
краєзнавчий матеріал. На DVD записано 24 короткі відео-ситуації (близько 2 хвилин кожна), переглядати які можна як з субтитрами так і без.

Гриф міністерства

Завантажити файл (jpg)