Англійська

Англійська » Business and Professional English » Видавництво Львівської Політехніки

Показано 1-16 з 16 записів.
Ціна (грн) Кількість Разом (грн)
Підручник

"Museology. Libraries. Archives (Readings for Extra-Curriculum Activities and Self-Guided Studies). Музейна справа. Бібліотеки. Архіви (для позааудиторної діяльності та самостійної роботи)"

Автор(и): І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр
ISBN: 9786176078647
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Навчальний посібник “Readings in Museology for Extra-Curriculum Activities and Self-Guided Studies” призначений для позааудиторної діяльності та самостійної роботи студентів напряму підготовки “Музейна справа” та суміжних дисциплін і має на меті опрацювання укладених автентичних матеріалів інтернет-ресурсів.

130.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Automobiles. English for Specific Purposes. Автомобілі. Англійська мова за професійним спрямуванням"

Автор(и): H. Kolesnyk, L. Luchyt
ISBN: 9789669411266
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Посібник містить інформацію фахового спрямування, відповідно до вимог програми навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Завдання спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мовлення і розуміння інформації з автентичнихmангломовних джерел та засвоєння необхідного обсягу лексичного матеріалу, що відповідає вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Для студентів спеціальностей “Автомобільний транспорт” та “Транспортні технології”.

100.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"English for Computer Science Students. Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей"

Автор(и): Вовк О., Кулина О.
ISBN: 9786176079590
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Посібник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих навчальних закладів IT-спеціалізацій / комп’ютерних спеціальностей, зокрема, для студентів 2-го року навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» як навчальний матеріал із дисципліни «Англійська мова в інформаційних технологіях». Посібник можна використовувати на аудиторних заняттях з англійської мови та для самостійного вивчення студентами. До видання додано CD з навчальними матеріалами.

300.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!


їде від постачальника
-
Підручник

"Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності “Видавництво та поліграфія”)"

Автор(и): Н. В. Мукан, М. І. Гавран, Н. Є. Жорняк, Ю. В. Закаулова, О. М. Камінська, С. Ф. Кравець, О. М. Фучила
ISBN: 9789669410061
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Навчальний посібник складається із восьми модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів спеціальності “Видавництво та поліграфія” вищих навчальних закладів.

315.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для фахівців з міжнародних відносин) "

Автор(и): Р. Д. Карамишева, І. Д. Карамишева, Н. В. Мукан, Я. Б. Турчин
ISBN: 9786176076193
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник містить вісім модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ допомагає студентам швидко та ефективно засвоїти необхідні знання і
виробити стійкі навички фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Міжнародні відносини” вищих навчальних закладів.

215.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Інженерія хімічних реакцій. Математичний опис, моделювання, оптимізація. Chemical Reaction Engineering. Mathematical description, modeling, optimization"

Автор(и): Піх З. Г.
ISBN: 9786176079699
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Викладено методологію дослідження, математичного опису, моделювання та оптимізації умов проведення хімічних реакцій. Подано матеріал про обчислення матеріальних балансів хімічних реакцій з використанням стехіометричного аналізу, побудову кінетичних моделей різних типів реакцій та використання математичних моделей для вибору оптимальних умов та реактора для проведення реакцій за критеріями швидкості реакції, селективності утворення основного продукту та питомої продуктивності реактора. Для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”.

330.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів)"

Автор(и): Н. В. Мукан, М. В. Гаврилюк, М. І. Запотічна, С. Ф. Кравець, З. Т. Магдач, О. В. Мукан, І. В. Сай
ISBN: 9786176076186
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ допомагає студентам швидко та ефективно засвоїти необхідні знання і виробити стійкі навички фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Маркетинг” вищих навчальних закладів.

385.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Вступ до математичного аналізу: основи логіки та теорії множин. Introduction to Calculus: Basics of Logic and Set Theory"

Автор(и): Дрогомирецька Х. Т. та ін.
ISBN: 9789669412461
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Викладено основи логiки та теорiї множин в межах типових навчальних програм. Матерiал подано з врахуванням досвiду та сучасної практики навчання дисциплiни у провiдних вiтчизняних та зарубiжних унiверситетах для студентів фiзико-технiчних, iнженерно-технiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних спецiальностей вищих навчальних закладiв.

230.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.

-
Підручник

"Контрастивна стилістика англійської та української мов. Contrastive Stylistics оf the English and Ukrainian Languages"

Автор(и): Хомицька І. Ю.
ISBN: 9786176076216
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Посібник доповнює і поглиблює традиційний курс “Контрастивної стилістики
англійської та української мов” у теоретичному і практичному планах. Ілюстративний матеріал подано з англійських, американських та українських літературних джерел.Для студентів старших курсів кафедри прикладної лінгвістики, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей університетів та педагогічних навчальних закладів.

325.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"Тематична лексика: добірка слів і завдання. Thematic vocabulary organiser: word bank and practice"

Автор(и): Матковська О. Й.
ISBN: 9786176075073
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Подано структурований словник-мінімум та комплекс вправ і завдань для опрацювання лексики. Для студентів-філологів та перекладачів вище середнього та вищого рівнів, а також тих, хто бажає, поглиблюючи свій словниковий запас, вдосконалювати усну та писемну мовленнєву компетенцію.

340.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів)"

Автор(и): Н. В. Мукан, І. І. Бурбан, С. Л. Голощук, Л. В. Дуда, С. Ф. Кравець, Н. О. Морська
ISBN: 9786176076209
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Дизайн” вищих навчальних закладів.

230.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів)"

Автор(и): С. Л. Голощук, Р. Р. Висоцька, О. В. Новосілець, І. Й. Петрів, Н. Й. Четова
ISBN: 9789669412126
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

У навчальному посібнику подано вісім модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Розроблено для того, щоб допомогти студентам досягнути достатнього рівня знань для практичного використання англійської мови у майбутній професійній діяльності. Для студентів спеціальностей “Архітектура і містобудування” (спеціалізація “Реставрація пам’яток архітектури і містобудування. Реконструкція архітектурних об’єктів”) та “Декоративне і прикладне мистецтво. Реставрація”. Для перекладачів, аспірантів та науковців, які прагнуть вдосконалити навички аналізу професійно орієнтованих текстів у галузі збереження мистецьких пам’яток.

215.00

*Роздріб. На гуртові замовлення – знижки. Для детального розрахунку змоделюйте замовлення.


їде від постачальника
-
Підручник

"Англійська мова для логістів "

Автор(и): Н.В. Мукан, І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, Ю.В. Закаулова, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай
ISBN: 9789665539223
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Мета навчального посібника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів маґістеріуму напряму “Логістика” вищих навчальних закладів. Містить шість модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Тести для самоконтролю з ключами призначені для закріплення лексико-граматичного матеріалу модулів під час самостійної та індивідуальної роботи студентів. Для студентів магістеріуму напряму “Логістика” вищих навчальних закладів. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

375.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова для менеджерів. Частина 1"

Автор(и): Н. В. Мукан; М. В. Гаврилюк, Н. М. Ільчишин, С. Ф. Кравець, Л. В. Лінник-Паммер, І. С. Миськів, О. В. Мукан, Ю. В. Сасенюк
ISBN: 9789665536000
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Мета посібника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів напряму "Менеджмент” вищих навчальних закладів. Посібник складається з шести модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки Українияк навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

380.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Англійська мова для менеджерів. Частина 2"

Автор(и): . В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк, О. Л. Гасько, М. І. Запотічна, Т. Б. Когут, Л. В. Лінник-Паммер, З. Т. Магдач, О. В. Мукан, І. В. Сопронюк, Г. В. Яремко
ISBN: 9789665536246
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Посібник “English for Managers” створений для розвитку навичок усного мовлення англійською мовою на теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів системи професійної освіти України. Курс, розроблений на основі автентичних матеріалів, уможливлює поступовий розвиток та вдосконалення навичок і вмінь читання, письма, розмовної мови й перекладу фахової літератури на заняттях з іноземної мови та передбачає можливість самостійної роботи. До складу посібника входять шість модулів, тематичні тексти для додаткового читання, тести для самоконтролю та ключі до них, англо-український словник. Кожен модуль забезпечує студентів основними знаннями лексики, граматики та відповідними можливостями формування й розвитку навичок і вмінь усного та письмового спілкування для ефективного використання англійської мови професійного спрямування.

375.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-
Підручник

"Алгебра для іноземних студентів"

Автор(и): З. М. Нитребич, I. В. Андрусяк, O. Я. Бродяк
ISBN: 9789669412164
Видавництво: Видавництво Львівської Політехніки

Навчальний посібник охоплює основні поняття та означення лінійної алгебри та аналітичної геометрії з таких розділів: матриці та визначники, системи лінійних рівнянь, елементи векторної алгебри, аналітична геометрія на площині та в просторі. Кожен розділ містить необхідний теоретичний матеріал (означення, формули, твердження), детально описані розв’язки типових задач, а також завдання для самостійної роботи.Посібник призначений для забезпечення викладання курсу лінійної алгебри та аналітичної геометрії для студентів, які слухають цей курс англійською мовою.

260.00

** На цю позицію не діють знижки чи акції!

-